Jane Marczewski ผู้ประกวด America Got Talent ในขณะเป็นมะเร็ง ได้เสียชีวิตลงแล้ว

"อย่ารอให้ชีวิตสบายก่อนถึงจะมีความสุขได้" คนส่วนใหญ่คิดว่าเมื่อชีวิตของเราสบายแล้วเราถึงจะมีความสุข แต่สำหรับเธอไม่ใช่แบบนั้นเลย เธอรู้สึกทุกๆวันของเธอคือวันที่มีความสุขในทุกๆวัน

FALSE

ปลา กระทู้เด็ด

You can do it if you believe you can.

เรื่องน่าสนใจเด็ดๆ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้